AC压铸合金强力防盗门锁
AC压铸合金强力防盗门锁
  • AC压铸合金强力防盗门锁
  • AC压铸合金强力防盗门锁
  • AC压铸合金强力防盗门锁
  • AC压铸合金强力防盗门锁
  • AC压铸合金强力防盗门锁

AC压铸合金强力防盗门锁


产地:中国广东
品牌名称:HG.LOCK
型号:HG-388600
产品名称:AC压铸合金强力防盗门锁
用法:防撬
材质:压铸合金拉手和黄铜气瓶产品详情
产品名称 AC压铸合金强力防盗门锁
品牌 HG.LOCK
型号 HG-388600
材质 压铸合金手柄和黄铜圆筒
宽度 A:50,B:42,C:22,D:9.8,E:23,F:65
用法 防撬